Đơn vị nhập khẩu trực tiếp các loại cáp thép, cáp vải, dây buộc tàu PP, maní, móc cẩu, tăng đơ, ốc xiết cáp, pa lăng, tời xích…

SẢN PHẨM
HỖ TRỢ
Hà Nội
Hồ Chí Minh
CHỨNG NHẬN
VIDEO
Video